לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל

פסקי דין

פסק דין מספר 47

פסק דין הדוחה תביעה לנישול לקוחותיו של עו"ד גמליאל מאדמתם - לקוחותיו של עו"ד גמליאל גרים בבית פרטי שהוקצה להם על ידי הגורמים המיישבים שפעלו במדינת ישראל עוד בטרם הקמת המדינה. השכן של אותם לקוחות נרשם בלשכת רישום המקרקעין (בטאבו) כבעלים של החלקה עליה מצוי הבית בו גרים לקוחותיו של עו"ד גמליאל. השכן הגיש תביעה כנגד רמ"י וכנגד לקוחות עו"ד גמליאל, ובתגובה הגישה רמ"י (לשעבר: מינהל מקרקעי ישראל) תביעה כנגד השכן. בסופו של יום בית המשפט המחוזי דוחה את טענות השכן, ומקבל את טענות רמ"י וטענות לקוחותיו של עו"ד גמליאל כנגד השכן. בית המשפט המחוזי מחייב את השכן לשלם ללקוחות עו"ד גמליאל הוצאות בסך 50,000 ₪.

פסק דין מספר 46

פסק דין לפינוי שוכר מנכס מסחרי – בית המשפט מורה על פינוי נכס מסחרי ודוחה את כל טענות השוכר. בית המשפט מחייב את הנתבע (השוכר) בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של מעל 18,000 ₪ לטובת הלקוחה של עו"ד רונן גמליאל.

פסק דין מספר 45

דחיית בקשה למתן צו לסעדים זמניים בפני המפקחת על הבתים המשותפים – המפקחת על הבתים המשותפים ברחובות דוחה בקשה למתן צו לסעדים זמניים שהוגשה מטעם בעל דירה בבית משותף כנגד בעלים של דירה אחרת בבית המשותף, ואשר יוצגו על ידי עו"ד גמליאל. אותם שכנים דרשו כי המפקחת תיתן צו מניעה זמני האוסר על לקוחותיו של עו"ד גמליאל לעשות שימושים שונים בגג הבנין אשר צמוד לדירתם. כן דרשו אותם שכנים שיינתן צו שיאפשר להם גישה חופשית לגג. המפקחת דוחה את הבקשה ומחייבת את אותם שכנים בתשלום הוצאות לטובת לקוחותיו של עו"ד גמליאל.

פסק דין מספר 44

החלטה בדבר מחיקת עיקול – בית המשפט מוחק עיקול על סך של 1,150,000 ₪ אשר הוטל על חשבון של קבוצת רכישה ומחייב את הקבלן המבצע, אשר הטיל את העיקול, בהוצאות בסך של 5,000 ₪ לטובת הקבוצה.

פסק דין מספר 43

מחיקת תביעה לפירוק שיתוף – בית המשפט מוחק תביעה לפירוק שיתוף לנוכח העובדה כי התובעת אינה רשומה כבעלת זכויות בלשכת רישום המקרקעין אלא רשומה לזכותה רק הערת אזהרה במרשמי רשם המקרקעין..

פסק דין מספר 42

דחיית תביעה בפני המפקחת על הבתים המשותפים – המפקחת על הבתים המשותפים בנתניה דוחה תביעה שהגישו בעלי הזכויות בגג של בית משותף כנגד אחד הדיירים בבניין לסילוק דוודים, מזגנים, צלחות של חברת "יס" מגג הבנין, ולחיובו בדמי שימוש ראויים בגין השימוש רב השנים בגג. כן דוחה המפקחת את תביעתם של בעלי הגג לחיוב אותו דייר בהריסת תוספות בנייה שהוסיף לדירתו ללא היתר כדין. המפקחת מחייבת את התובעים בתשלום הוצאות בסך 9,000 ₪ לטובת לקוחו של עו"ד רונן גמליאל.

פסק דין מספר 41

פסק דין שניתן מחמת היעדר התגוננות בוטל 13 שנה לאחר שניתן – בית המשפט מבטל פסק דין כנגד לקוחתו של עו"ד רונן גמליאל וזאת 13 שנה לאחר שניתן. פסק הדין ניתן מחמת היעדר התגוננות מצד הלקוחה, ובית המשפט מקבל את טיעוני עו"ד גמליאל ומבטל את הפסק הדין לנוכח שיקולי הצדק העומדים בבסיס הבקשה, ומהנימוקים המפורטים בהחלטת בית המשפט המצורפת.

פסק דין מספר 40

דחיית תביעה בפני המפקחת על הבתים המשותפים מחמת חוסר סמכות עניינית – המפקחת על הבתים המשותפים דוחה תביעה שהוגשה כנגד לקוחות משרד עו"ד רונן גמליאל מחמת חוסר סמכות עניינית, תוך חיוב הצד השני בתשלום הוצאות לטובת לקוחותיו של עו"ד גמליאל.

פסק דין מספר 39

קבלת בקשה לדחיית תובענה על הסף – בית המשפט דוחה על הסף תובענה על סך של למעלה ממיליון ₪, אשר הוגשה נגד לקוחות משרדנו, תוך שהוא מחייב את הצד השני בתשלום הוצאות בסך של 20,000 ₪ לטובת לקוחותיו של עו"ד רונן גמליאל.

פסק דין מספר 38

דחיית בקשה להעברת דיון לבית המשפט לענייני משפחה – בית משפט השלום דוחה בקשה להעברת דיון בתביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין לבית המשפט לענייני משפחה, תוך חיוב המבקשים בהוצאות לטובת לקוחותיו של עו"ד רונן גמליאל.

פסק דין מספר 37

דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני – בית המשפט המחוזי דוחה בקשה לעצירת הליכי פינוי וסילוק יד, המתבצעים במסגרת ההוצאה לפועל, ומחייב את המבקשים בהוצאות המשיבים.

פסק דין מספר 36

תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה – בעלים של מגרש הגובל במגרש אחר בו מתוכנן לקום שוק עירוני הגיש תביעה לפי סעיף 197 כנגד הועדה המקומית על מנת לקבל פיצוי כספי בשל ירידת הערך שנגרמה לנכסו. וועדת הערר מקבלת באופן מקדמי את טענות בעלי המגרש וממנה שמאי מייעץ לבחינת טענותיו ולקביעת שיעור ירידת הערך של הנכס.

פסק דין מספר 35

פסק דין בתביעה שטרית – פסק דין הדוחה התנגדות לביצוע שטרות ומחייב את הנתבעת לשלם את סכום השטרות בסכום של 213,000 ₪, וכן מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ובתשלום שכ"ט עו"ד בסכום של 25,000 ₪, וזאת לטובת לקוחותיו של עו"ד רונן גמליאל.

פסק דין מספר 34

פסק דין לפינוי וחיובים כספיים – בית המשפט מורה על פינויו של שכן המחזיק מזה עשרות שנים במגרש הגובל עם מגרשם של התובעים, ואשר קו הגבול בין המגרשים שונה במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה, בעקבותיה נחתם הסכם חכירה בין המינהל לתובעים. כמו כן, בית המשפט מחייב את השכן לשלם דמי שימוש ראויים בסך של 124,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסכום של 40,000 ₪.

פסק דין מספר 33

מחיקת סעיפים מתצהיר עדות ראשית - ביהמ"ש מורה על מחיקת סעיפים מתוך תצהירי עדות ראשית של הנתבעים,וזאת, בין היתר,בשל שינוי חזית ואו הרחבת חזית אסורה, כאשר הוא מחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות בסך 2000 ₪ לטובת התובעים, אשר יוצגו על ידי עו"ד רונן גמליאל.

פסק דין מספר 32

פסיקת פיצויים בגין טיפול כושל להסרת שיער בלייזר - ביהמ"ש פוסק לתובעת סך של 30,000 ₪ וזאת בגין נזקים שנגרמו לה בעקבות טיפול כושל להסרת שיער בלייזר.

פסק דין מספר 31

בית המשפט המחוזי דוחה ניסיון של המבקשים לשלוח הודעת צד ג' לאחר קבלת חוות דעת מטעם מומחה בית המשפט,וזאת, בין היתר, בהתבסס על הסכמה דיונית שהייתה בין הצדדים, על חריגת המומחה מסמכותו, על סרבול ההליכים ופגיעה בתובעים כתוצאה מהיענות לבקשה ועל נימוקים נוספים. בית המשפט מחייב את המבקשים בהוצאות בסך 5,000 ₪.

פסק דין מספר 30

פרשנות הסכם שקיבל תוקף של פסק דין - בית המשפט דוחה ניסיון של המבקשים לפרש את הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין בין הצדדים, כך ששווי העבודות שהשקיע המשיב בנכסם של המבקשים לא יכלול את רכיב המע"מ, בסך של 41,000 ₪, וזאת בניגוד לקביעתו של המומחה מטעם בית משפט לפיה שווי העבודות עומד על סך של 255,725 ₪ לא כולל מע"מ.

פסק דין מספר 29

חיוב תובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע - בית המשפט מחייב תובעת שהינה חברה להפקיד סכום של 40,000 ₪ לצורך הבטחת הוצאות הנתבע בהליכים המשפטיים.

פסק דין מספר 28

פסק דין כספי בגין לשון הרע והפרת הפרטיות - בית משפט מחייב נתבעים בתשלום כ-500,000 ₪ פיצויים וזאת בגין הוצאת לשון הרע והפרת פרטיותן של התובעות.

פסק דין מספר 27

הארכת המועד להגשת התנגדות לצוואה ולביטול צו קיום צוואה שכבר ניתן - בית המשפט מקבל את עמדת המתנגד וקובע כי קיימים צידוקים ונסיבות המאפשרים למתנגד להגיש התנגדות לצוואה למרות שכבר ניתן צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה.

פסק דין מספר 26

תביעה בגין אי שביעות רצון משירותי מיחשוב – פסק דין הדוחה תביעה של חברה כנגד הנתבע, אשר סיפק שירותי מיחשוב לחברה התובעת, כל זאת תוך חיוב התובעת בהוצאות הנתבע.

פסק דין מספר 25

סכסוכי שכנים בבית משותף – פסק דין הדוחה תביעה של דייר בבית משותף כנגד השכנים תוך חיובו של התובע בהוצאות הנתבעים.

פסק דין מספר 24

ליקויי בניה – פסק דין המחייב חברה קבלנית לשלם פיצויים כספיים לדייר, אשר רכש ממנה דירת מגורים בבית משותף, וזאת בעקבות ליקויי בניה שנתגלו בדירה.

פסק דין מספר 23

סכסוך ירושה במקרקעין – בית המשפט מקבל את תביעתו של התובע לקבלת סעד של "ביצוע בקירוב" להסכם במקרקעין לפיו היה התובע זכאי לקבל דירת מגורים אחת בבנין שייבנה על מגרש, וזאת בעקבות הסכם קומבינציה שנחתם בין הבעלים לחברת קבלנית. משלא נבנה הבנין במשך השנים חייב בית המשפט את יורשי הבעלים לשלם לנתבע סכום כספי בגובה שוויה הריאלי של דירה כמו הדירה אותה היה זכאי לקבל על פי ההסכם. כל זאת תוך חיוב הנתבעים (היורשים) בתשלום הוצאות התובע.

פסק דין מספר 22

פסק דין בתביעה כספית – בית המשפט דוחה את תביעתה של חברה לחייב את הנתבע לשלם לה כספים שלא מגיעים לה, וזאת תוך חיובה של החברה בתשלום הוצאות לנתבע.

פסק דין מספר 21

אבעיה מטעם בורר בענין בוררות בסוגית ליקויי בניה – בית המשפט דן באבעיה שהוגשה על ידי בורר במסגרת הליכי בוררות, בה נתבקש בית המשפט על ידי הבורר להשיב על שתי שאלות הבאות: א) האם מותר לבורר לפסוק סכום גבוה מהסכום אותו תבע התובע בכתב תביעתו. ב) האם בסמכות הבורר, לאחר ששקל את טענות הצדדים, לקבוע פיצוי כספי כחלופה לתיקון ליקויים בריצוף או שעליו לחייב את הנתבעת לבצע תיקונים בריצוף בדירה.

פסק דין מספר 20

תביעה לפינוי דייר מוגן ולחיובו בדמי שימוש ראויים – בית המשפט המחוזי דוחה את ערעור רשות הפיתוח על פסק דינו של בית משפט השלום בו נדחתה תביעתה של רשות הפיתוח להורות על סילוק ידו של הדייר המוגן מהנכס שבהחזקתו. כמו כן, מקבל בית המשפט המחוזי את ערעור בנו של הדייר המוגן ופוטר אותו מחיובו בתשלום דמי שימוש ראויים בגין תוספת שנבנתה לנכס המוגן.

פסק דין מספר 19

צו מניעה זמני – בית המשפט נעתר לבקשת התובעים ומטיל צו מניעה זמני על הנתבעים לגבי האפשרות להמשיך ולנהל את העמותה בזמן ניהול ההליכים המשפטיים בתובענה.

פסק דין מספר 18

הטלת פיצויים כספיים גבוהים על מוכרי בית צמוד קרקע ללא היתרים – בית המשפט מטיל פיצויים כספיים גבוהים על הנתבעים, אשר מכרו בית צמוד קרקע לתובעים, תוך שהם מסתירים מהם את העובדה, כי חלקים מהבית הנמכר נבנו ללא היתרי בניה כדין, כל זאת תוך שהוא מחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות גבוהות לתובעים.

פסק דין מספר 17

הטלת אחריות על מוכר שמכר בית צמוד קרקע ללא היתרים – בית המשפט דוחה אחת לאחת את כל טענות הנתבעים, אשר מכרו בית צמוד קרקע לתובעים, תוך שהם מסתירים מהם את העובדה, כי חלקים מהבית הנמכר נבנו ללא היתרי בניה כדין, כל זאת תוך שהוא מחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות גבוהות לבעלי הדין האחרים.

פסק דין מספר 16

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין ובקשה לסעד ביניים בערעור – בית המשפט מורה על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט השלום תוך שהוא מתנה זאת בהפקדת ערבות בנקאית על סך של 200,000 ₪ (וזאת בנוסף לערבות בנקאית על סך 300,000 ₪ שכבר הופקדה באותו מועד על ידי המערערים). בית המשפט דוחה את בקשת המערערים לסעד ביניים בערעור.

פסק דין מספר 15

בקשה לתיקון פסק דין – בית המשפט נענה לבקשת התובעים ומורה על תיקון פסק הדין בהתאם לסמכותו על פי סעיף 81 לחוק בתי המשפט, תוך חיוב הנתבעים בהוצאות הבקשה.

פסק דין מספר 14

צו מניעה לסלילתו של כביש – בית המשפט מקבל את ערעור המערערת על פסק הדין של בית משפט השלום ואוסר במסגרת צו מניעה זמני על סלילתו של כביש על ידי עיריית אום אל פחם.

פסק דין מספר 13

ערר על אישור תכנית מתאר – ועדת הערר המחוזית של מחוז מרכז מקבלת בחלקו את עררם של המבקשים על אישור תכנית מתאר בעיר רחובות ומחייבת את הועדה המקומית לבצע תיקונים בתכנית ו/או להוסיף התניות בתכנית כתנאי לאישורה.

פסק דין מספר 12

תיקון הסדר נושים – בית המשפט מקבל בקשה לתיקון הסדר נושים תוך שהוא קובע כי החברה המבקשת תיכלל ברשימת הנושים המובטחים של החברה שבהסדר.

פסק דין מספר 11

ביטול/אישור פסק בורר – בית המשפט דוחה את תביעתו של המבקש לביטול פסק בורר אשר ניתן במסגרת בוררות בינו לבין המשיב תוך חיובו של המבקש בתשלום הוצאות גבוהות למשיב.

פסק דין מספר 10

הפחתת חיוב בהיטל השבחה – בית המשפט מפחית את חיובו של התובע בהיטל השבחה שהוטל עליו על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה תוך שהוא מחייב את הועדה המקומית בתשלום הוצאות לתובע.

פסק דין מספר 9

סדר דין מקוצר - בית המשפט מקבל את בקשתו של נתבע למחוק את הכותרת בתביעה אשר הוגשה בסדר דין מקוצר, ומעביר את ניהול התובענה לפסים של תביעה רגילה, תוך שהוא מחייב את התובע בתשלום הוצאות הנתבע.

פסק דין מספר 8

עיקול זמני - החלטת בית המשפט בענין בקשה לביטול צו עיקול זמני ו/או לצמצומו.

פסק דין מספר 7

תביעת ליקויי בניה כנגד קבלן – בית המשפט מחייב את הקבלן לשלם לדיירים פיצוי בסך של 27,500 ₪, וזאת לאחר שהקבלן כבר תיקן, במסגרת ההליכים בבית המשפט, את כל הליקויים שנתגלו בדירה.

פסק דין מספר 6

העברת תובענה מבית המשפט השלום למחוזי בשל חוסר סמכות עניינית – בית המשפט השלום קובע כי אין לו סמכות עניינית לדון בתובענה ומורה על העברת התובענה לבית המשפט המחוזי, כל זאת תוך חיוב התובעת בהוצאות הנתבעים.

פסק דין מספר 5

דחיית בקשה להמצאת כתב תביעה לנתבע המתגורר בחו"ל – בית המשפט קובע כי על פי הוראות הדין הנוהג במדינת ישראל, ובנסיבות הענין נשוא פסק הדין, התובעת אינה יכולה להגיש את תובענתה כנגד הנתבעת - חברה שמקום מושבה באנגליה – בבתי המשפט במדינת ישראל, ועל כן, הוא דוחה את התביעה תוך חיוב התובעת בהוצאות.

פסק דין מספר 4

סדר דין מקוצר - בית המשפט דוחה את בקשתו של נתבע למחוק את הכותרת בתביעה אשר הוגשה בסדר דין מקוצר תוך שהוא מחייב את הנתבע בהוצאות התובע.

פסק דין מספר 3

ביטול עסקת רכישת יחידת נופש – פסק הדין מורה על ביטול עסקה לרכישת יחידת נופש ומורה לחברה המוכרת להשיב את התשלומים לרוכשים וזאת בשל העובדה כי גודל האותיות בהסכמי המכר היה קטן מהגודל המינימאלי הקבוע בתקנות הגנת הצרכן, ומחייב את החברה המוכרת בתשלום הוצאות התובעים.

פסק דין מספר 2

עיקול כספי ערבון שהופקדו בקופת בית המשפט במסגרת ערעור – על פי פסק הדין זכאי צד שלישי לעקל כספים שהפקיד מערער בקופת בית המשפט במסגרת הליכי ערעור שהוגשו על ידי המערער.

פסק דין מספר 1

זכרון דברים מחייב כהסכם לכל דבר – בית המשפט מחייב מוכר לשלם לקונה את הפיצויים המוסכמים אשר נקבעו ביניהם בזכרון הדברים למכירת נכס מקרקעין תוך שהוא מחייב את הנתבע (המוכר) בתשלום הוצאות התובעים (הרוכשים).