גישור

משרדנו מספק שירותי גישור ויישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, הן באופן פרטי והן ע"י הפניית הצדדים על ידי בתי המשפט למשרד.

הגישור הינו הליך ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. במסגרת הליך הגישור, מנסה המגשר, שהינו אדם נייטרלי ובלתי תלוי, להביא את הצדדים לכדי הסכם אשר יוביל ליישוב הסכסוך ביניהם.

למגשר אין כל סמכות להכריע בסכסוך, אלא לנהל את התהליך מתוך שאיפה לגשר בין הצדדים ולהביאם לכדי הסכמה לסילוק הסכסוך.

לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל