קבוצות רכישה

למשרדנו הבנה מעמיקה בתחום קבוצות הרכישה.

משרדנו מתמחה בליווי קבוצות רכישה וליווי מארגני קבוצות רכישה, הכרת היבטי מס שבח ומס רכישה וניסוח הסכמים של קבוצת הרכישה מול בעלי מקצוע וקבלן מבצע.

כמו כן, למשרדינו הבנה בכל היבטי התנהלות קבוצת הרכישה, לרבות, ארגון הקבוצה, הסכם שיתוף, מוסדות הקבוצה, ליווי פיננסי, התקשרות עם קבלן, התקשרות מול יועצים, דו"ח איזונים סופי וכיו"ב.

לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל