הוצאה לפועל

משרדנו מייצג זוכים בגביית חובות על פי פסקי דין שניתנו לטובתם ו/או בגין המחאות, שייקים ושטרי חוב המוחזקים בידם.

משרדנו מייצג גם חייבים בהוצאה לפועל בהתנגדויות לביצוע שטר.

לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל