לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל

שאלות ותשובות

תשובה: 

(נכון ליום 1.10.2017) ראשית, מס רכישה על רכישת דירת מגורים שניה אינו עומד על 8% בלבד. במקרה של רכישת דירת מגורים בשווי של מעל 4,967,445 ₪ (נכון לשנת 2017) ישולם מס רכישה של 8% עד לשווי של 4,967,445 ₪ ועל היתרה ישולם מס רכישה של 10%.

שנית, אם הדירה שבבעלותכם אינה בארץ (לרבות בשטחי יהודה ושומרון או חבל עזה) ישולם מס רכישה לפי דירה יחידה. כך גם, אם שיעור החזקתכם בדירה שבבעלותכם אינו עולה על 1/3 מהזכויות בדירה, ישולם מס רכישה לפי דירה יחידה. כך גם יהא המצב אם הדירה שבבעלותכם נתקבלה בירושה וחלקכם בה אינו עולה על מחצית הזכויות. ולבסוף, במקרה בו תמכרו את הדירה שבבעלותכם בתנאים ובמועדים הקבועים בחוק, גם אם מכירה זו תהא לאחר רכישת הדירה השניה, תוכלו לזכות במדרגות מס רכישה לדירה יחידה.

[האמור בתשובה זו אינו מתיימר להיות ייעוץ משפטי, ואינו מתיימר להיות בגדר תשובה משפטית מחייבת, ממצה וכוללת. בכל מקרה אין להסתמך על האמור בתשובה לעיל ולבצע פעולות משפטיות בהסתמך עליה. יש הכרח לקבל ייעוץ משפטי מסודר מעורך דין אשר יבחן את ההיבטים העובדתיים והמשפטיים של המקרה הספציפי של כל אחד ואחד ויגיע למסקנות הנדרשות לאחר בחינת ההיבטים]

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה