חברות ועסקים

למשרדנו נסיון רב בטיפול בהקמת חברות וייצוגן, ייעוץ שוטף לחברות ועסקים, עריכת הסכמי מייסדים, ייצוג בעלי מניות, חוזים מסחריים, שעבודים ומשכונות וכו'.

לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל