מקרקעין

משרדנו נותן מענה רחב לכל הסוגיות המשפטיות ולבר משפטיות בנושאי מקרקעין כגון:

 • ייצוג ברכישה ובמכירה של נכסי מקרקעין, לרבות, דירות יד שנייה, דירות מקבלנים, מגרשים, נכסים מסחריים, נכסים מניבים וכיו"ב.
 • ייצוג בהסכמי שכירות, מהסכם שכירות פשוט לדירה ועד להסכמי שכירות מורכבים בנוגע לנכסים מסחריים, נדל"ן מניב וכיו"ב.
 • טיפול במיסוי מקרקעין, לרבות, מס שבח, מס רכישה ומס רכוש.
 • טיפול במיסוי מוניציפאלי, לרבות, היטל השבחה (ייצוג בפני שמאי מכריע ו/או בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה), הפחתת היטלי השבחה, היטלי ואגרות פיתוח.
 • טיפול בנושאי תכנון ובניה, לרבות, ייצוג מול ועדות התכנון הבניה (ועדה מקומית לתכנון ובניה ו/או וועדה מחוזית לתכנון ובניה), ייצוג מול ועדות הערר המחוזיות בנושאי תכנון ובניה, עתירות מנהליות בנושאי תכנון ובניה.
 • טיפול בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה – פיצויים בגין פגיעה כתוצאה מאישור תכניות מתאר.
 • טיפול בייצוג קבלנים ו/או בעלי דירות בעסקות לפי תמ"א 38.
 • משרדנו מתמחה בליווי קבוצות רכישה וליווי מארגני קבוצות רכישה.
 • ייצוג מול לשכת רישום המקרקעין (טאבו), רישום בתים משותפים, תיקון צו בתים משותפים.
 • עריכת הסכמי שיתוף ורישומם בלשכת רישום המקרקעין, חלוקת מגרשים, רישום חכירות, זיקות הנאה וכו'.
 • תביעות משפטיות בכל סוגיות המקרקעין, לרבות, פינוי וסילוק יד, תביעות מול מינהל מקרקעי ישראל ו/או עמידר וכו', סכסוכי גבולות, תביעות לדמי שימוש ראויים, תביעות בגין הפרות הסכמי מקרקעין וכיו"ב.
 • ייצוג בתביעות בגין עבירות על חוק התכנון והבניה, לרבות, בגין בנייה ללא היתר, חריגות בניה, בניה בסטייה מהיתר, עשית שימוש במקרקעין שלא על פי הייעוד ו/או שלא על פי היתר הבניה וכו'.
לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל