פירוק שיתוף במקרקעין

אתם בעלים בשותפות במקרקעין? ירשתם או רכשתם נכס עם שותפים נוספים? אתם רוצים לפרק את השותפות? הנה כמה דברים שחשוב לדעת לגבי פירוק השיתוף.

הרעיון שעומד מאחורי דיני פירוק שיתוף הוא שכל שותף זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף. אם יש הסכמה בין השותפים, הצדדים יכולים להחליט ביניהם כיצד לבצע את הפירוק. אך במקרה שאין הסכמה הוראות החוק מתערבות ביחסים בין השותפים, ומגדירות כיצד יבוצע פירוק השיתוף.

מי יכול לדרוש את פירוק השיתוף?

כל שותף במקרקעין יכול לדרוש פירוק, גם אם בבעלותו אחוז בודד מהזכויות. אם נחתם הסכם שיתוף בין השותפים, וההסכם מגביל את פירוק השיתוף, בית המשפט יכול להורות על פירוק השיתוף שלוש שנים לאחר חתימת ההסכם אם הפירוק נראה לו מוצדק. במקרים חריגים בית המשפט יכול להורות על פירוק לפני כן.

היכן תוגש תביעה לפירוק שיתוף?

תביעה לפירוק שיתוף יש להגיש לבית המשפט בעל הסמכות להורות על הפירוק, וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה, ובהתחשב בין היתר במקום רישום הזכויות, שווי הנכס ושאלת קיומו של קשר משפחתי בין השותפים.

כיצד יבוצע הפירוק בבית המשפט?

הדרך העדיפה על פי הוראות החוק היא "חלוקה בעין". כלומר, חלוקה פיזית של המקרקעין בין הצדדים. אם אופן החלוקה אינו שוויוני בית המשפט יכול להורות על תשלומים בין הצדדים הנקראים "תשלומי איזון".

מתי לא תבוצע חלוקה בעין?

במקרים מסוימים בית המשפט לא יורה על חלוקה בעין. כך, למשל, אם לא ניתן לחלק את הנכס באופן פיסי, או אם החלוקה תגרום נזק או הפסד משמעותי לאחד השותפים או לכולם, בית המשפט יכול להורות על פירוק השיתוף באמצעות מכירה המקרקעין וחלוקת התמורה. בדרך זו המקרקעין יימכרו לצד שלישי והשותפים יחלקו בהכנסות ממכירת הנכס.

איך מבוצעת מכירת הנכס?

בדרך כלל מכירת הנכס תבוצע על ידי כונס נכסים שמונה על ידי בית המשפט, שיחלק את ההכנסות ממכירת הנכס בין השותפים. בית המשפט יכול להורות על ביצוע המכירה בדרכים אחרות, אם הן נראות יעילות וצודקות יותר.

מה עושים במקרה שהשותפים גרים במקרקעין ורוצים לרשום אותו כבית משותף?

בנסיבות מיוחדות שותפים שגרים יחד במקרקעין רשאים לבקש שפירוק השיתוף יבוצע על ידי רישומו כבית משותף. בנסיבות אלו, בית משפט, לאחר עיון בחוות דעת מהמפקח על הבתים המשותפים, יכול להורות שהמקרקעין יירשמו כבית משותף, תוך הקצבת דירות לשותפים לפי חלקיהם. גם כאן בית המשפט יכול להורות על תשלומי איזון בין הצדדים אם זה נראה לו יעיל וצודק.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. לקבלת ייעוץ משפטי בעניין מקרה פרטני מומלץ ליצור קשר עם משרדנו.