בקשה לקיום צוואה – דברים שכדאי לדעת

מהי בקשה לקיום צוואה?

בקשה למתן צו לקיום צוואה היא הליך נדרש לצורך חלוקת עיזבון ומימוש נכסיו של אדם שנפטר והשאיר צוואה (אם המנוח לא הותיר צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה). צו קיום צוואה למעשה מאשר את נוסח הצוואה ונותן לה תוקף משפטי רשמי ומחייב.

מי יכול להגיש בקשה לקיום צוואה?

הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי יורשים המוזכרים בבקשה או כל אדם אחר המעוניין במתן הצו.

איך מתנהל ההליך?

כדי לנהל הליך למתן צו לקיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז המתאים רשימה של מסמכים הנדרשים על פי הוראות החוק. רשימת המסמכים הדרושים משתנה בהתאם לנסיבות, ויכולה לכלול, בין היתר, טופס בקשה למתן צו לקיום צוואה (מקוון או פיזי), העתק של תעודת הפטירה, העתק של הצוואה המקורית, תעודת פטירה של כל יורש שנפטר, תצהירי הסתלקות מקוריים של יורשים אחרים (במידה וקיימים), העתק הודעה שנשלחה ומסמכים נוספים ככל שנדרש. את הצוואה המקורית יש להגיש עם הבקשה בעותק פיזי או להעביר לידי מזכירות הרשם לענייני ירושה בתוך 7 ימים ממועד משלוח הבקשה המקוונת. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי בטרם הגשת המסמכים על מנת להבין בדיוק אילו מסמכים נדרשים בנסיבות ספציפיות.

את הבקשה יש להגיש בעותק פיזי או בעותק מקוון באתר משרד המשפטים, בהתאם לנסיבות והוראות החוק. לפני הגשת הבקשה יש לשלם אגרות בקשה ופרסום בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.

לאחר הגשת הבקשה תפורסם הודעה בעניין זה בעיתון וברשומות, וזאת כדי לאפשר הגשה של התנגדויות לקיום הצוואה.

אם הוגשה התנגדות, ברוב המקרים היא תועבר לטיפול בית המשפט להליך מיוחד בפני שופט הנועד לכך. אם לא הוגשה התנגדות הבקשה תועבר לאפוטרופוס הכללי שיאשר את הבקשה, ישלח בקשה להשלמת פרטים או יעביר את הדיון בבקשה להליך מיוחד בבית המשפט, וזאת בהתאם לנסיבות ובכפוף להוראות החלות על האפוטרופוס הכללי בעניין זה.

לאחר שהרשם לענייני ירושה יקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי, ייתן צו המאשר את תוקף הצוואה.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

לקבלת ייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטל' 08-9365566.