בקשה לצו ירושה – מה חשוב לדעת?

מהי בקשה לצו ירושה?

בקשה למתן צו ירושה היא הליך נדרש לצורך חלוקת עיזבון ומימוש נכסיו של אדם שנפטר ולא השאיר צוואה (אם המנוח הותיר צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה).

צו ירושה למעשה מסדיר את חלוקת העיזבון של אדם שנפטר ולא השאיר צוואה, בהתאם להוראות הדין הנוגעות לחלוקת העיזבון.

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי יורש, מנהל עיזבון או נושה של יורש.

איך מתנהל ההליך?

כדי לנהל הליך למתן צו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז המתאים רשימה של מסמכים הנדרשים על פי הוראות החוק. רשימת המסמכים הדרושים משתנה בהתאם לנסיבות, ויכולה לכלול, בין היתר, טופס בקשה לצו ירושה (מקוון או פיזי בהתאם לנסיבות), תצהיר מאומת על ידי עו"ד, שוברי תשלום ששולמו בגין הגשת הבקשה, תעודת פטירה מקורית או בהעתק נאמן למקור, תצהירי הסתלקות מקוריים של יורשים שהסתלקו (אם קיימים), תעודת פטירה מקורית או בהעתק נאמן למקור של כל יורש שנפטר ומסמכים נוספים ככל שנדרש.

את הבקשה יש להגיש בעותק פיזי או בעותק מקוון באתר משרד המשפטים, בהתאם לנסיבות והוראות החוק. לאחר הגשת הבקשה תפורסם הודעה בעניין זה על ידי הרשם לענייני ירושה, וזאת כדי לאפשר הגשה של התנגדויות לצו.

לאחר הפרסום הבקשה תועבר לאפוטרופוס הכללי שיכול לאשר את הבקשה, לשלוח בקשה להשלמת פרטים או להעביר את הדיון בבקשה להליך מיוחד בבית המשפט, וזאת בהתאם לנסיבות ובכפוף להוראות החלות על האפוטרופוס הכללי בעניין זה.

לאחר שהרשם לענייני ירושה יקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי, ייתן צו הירושה.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

לקבלת ייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטל' 08-9365566.